Danh sách nhân vật trong Lục Thập Hoa Giáp Truyện

Đôi dòng phân bua: Theo lời đã hứa, sau khi đăng hết chương 39, tôi đăng tiếp danh sách nhân vật sơ bộ và danh mục chỉnh sửa hậu kỳ. Tuy nhiên, vì phần chỉnh sửa hậu kỳ khá phức tạp, nên tôi chưa thể làm danh mục, chỉ có thể tóm gọn đại ý là 10 chương thuộc quyển một sẽ được chỉnh sửa toàn diện, từ văn phong đến diễn biến tâm lý nhân vật, chỉ giữ nguyên cốt truyện. À, tiện thể, nếu các bạn ngó qua phần các khung bên phải, sẽ thấy xuất hiện khung thông báo về tình hình chỉnh sửa, ngay bên dưới khung giới thiệu chủ blog. Khung này sẽ được cập nhật thường xuyên và liệt kê những thay đổi mới trong phiên bản chỉnh sửa.

Tạm thời, tôi sẽ dừng việc đăng Lục Thập (chương 40 và Hồi kết), cho đến khi chỉnh sửa xong quyển một và quyển hai, dự kiến mất khoảng một tháng. Sau đó, như đã cân nhắc từ trước, tôi sẽ đăng giới hạn chương 40 và Hồi kết, sử dụng hình thức cài password. Nếu bạn có nhu cầu đọc trọn bộ Lục Thập, xin vui lòng liên lạc với tôi thông qua trang liên hệ để lấy password (https://mochanbongchan.wordpress.com/lien-he/). 

Còn sau đây là phần danh sách nhân vật.

Tuyến nhân vật chủ đạo

 • Ngô Bình: sinh năm 985, con trai của Ngô Dư và Ý Phương, thuộc Mộc Hương sơn trang.
 • Ngọc Minh vương tử Lê Như Ngọc: sinh năm 987, con của Lê Thám và Trần Thị Ngọc Trúc, thuộc hoàng tộc họ Lê.
 • Đào Xuân Lan (Đào Như Ý): sinh năm 979, con gái của Đào Khanh và Thân cung Mạc Thị Hậu, con nuôi của Ngọ cung Bùi Thị Đào, thuộc Thạch Hà nữ phái.
 • Lê Long Đĩnh: hoàng tử thứ 5 của Lê Đại Hành, thuộc hoàng tộc họ Lê.
 • Cao Nhật Trung (Nhật Lão): đầu lĩnh Nhật Nguyệt sơn trại, ông ngoại nuôi của Ngô Bình, thuộc Sơn Tây võ phái.
 • Đào Yến Lan: sinh năm 988, con gái của Đào Khanh và Sửu cung Nguyễn Thị Yến, con nuôi của Dần cung Lê Thị Ngọc, thuộc Linh Cung Thập Nhị Giáp.
 • Lê Tòng Phương: đệ tử của Ngô Dư, thuộc Mộc Hương Sơn Trang.
 • Thiền sư Vạn Hạnh: sư phụ của Lý Công Uẩn và Ngô Bình, thuộc nhóm Phật tử.
 • Lý Công Uẩn: đệ tử của sư Vạn Hạnh, con trai của Lý Khánh Văn và Phạm Thị Thanh, thuộc hoàng tộc họ Lê.

Phân nhóm nhân vật

Mộc Hương Sơn Trang:

 • Ngô Định*: trang chủ đời thứ 2, cha của Ngô Dư.
 • Ngô Dư: trang chủ đời thứ 3.
 • Hà Ý Phương: vợ Ngô Dư, con gái tù trưởng tộc Khau Phạ – Hà Thanh Lâm.
 • Tô Vân Hương: đệ tử Ngô Dư, chị họ Tòng Phương.
 • Trịnh Hưng Thịnh: thầy thuốc của Mộc Hương trang, cha của Mùi cung Trịnh Thị Đoan.

Hoàng tộc họ Lê:

 • Lê Thám: Nhân Trí vương, em kết nghĩa của Lê Đại Hành.
 • Ngọc vương phi Trần Thị Ngọc Trúc: vợ Lê Thám, em gái Trần Linh.
 • Trân vương phi Dương Thị Hoa: vợ Lê Thám, em họ Dương hoàng hậu.
 • Như Như: thị nữ thân cận của Ngọc Minh vương tử.
 • Lê Đại Hành: hoàng đế Đại Cồ Việt.
 • Dương hoàng hậu: hoàng hậu Dương Thị Vân của Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành, lấy hình mẫu từ hoàng hậu Dương Vân Nga.
 • Lê Long Việt: hoàng tử thứ 3 của Lê Đại Hành.
 • Hoàng hậu Cảm Thánh: chính thất của Lê Long Đĩnh.
 • Lê Sạ: con trai của Lê Long Đĩnh và hoàng hậu Cảm Thánh.
 • Trương Tuấn: thuộc cấp của Lê Long Đĩnh.

Nhóm Phật tử:

 • Lý Khánh Văn: đệ tử của Phùng Họa, đệ tử của sư vạn Hạnh, tu hành ở chùa Ứng Tâm.
 • Đào Cam Mộc: thuộc hạ của Lê Thám, bạn của Lê Như Ngọc, sau theo Lý Công Uẩn.
 • Công chúa Hiếu Minh: con gái của Lê Đại Hành và Dương hoàng hậu, chính thất của Lý Công Uẩn.
 • Hắc Diện phu nhân Phạm Thị Thanh: am Thanh Tịnh.
 • Ni cô Diệu Đức: am Thanh Tịnh.

Linh Cung Thập Nhị Giáp:

 • Đào Khanh: cung chủ.
 • Lý Thị Hàm*: Tí cung.
 • Nguyễn Thị Yến: Sửu cung.
 • Lê Thị Ngọc: Dần cung, đệ tử Tản Viên sơn phái
 • Trần Thị Dương: Mẹo cung, chị ruột của Hợi cung Trần Thị Đình.
 • Lã Thị Vy : Thìn cung, Hắc Long của Hải Đông phái.
 • Văn Thị Sa: Tị cung, người Chiêm Thành.
 • Bùi Thị Đào: Ngọ cung, đệ tử Sơn Tây võ phái.
 • Trịnh Thị Đoan: Mùi cung, đệ tử của nhà họ Phạm ở Lục châu.
 • Mạc Thị Hậu: Thân cung, đệ tử Thạch Hà nữ phái
 • Vũ Thị Bích: Dậu cung, mẹ nuôi của Ngô Bình.
 • Đàm Túy Dung: Tuất cung, vợ của Đào Khánh, là người Ai Lao.
 • Trần Thị Đình: Hợi cung, em gái Trần Thị Dương.
 • Đào Công Lục: con trai của Tị cung Văn Thị Sa.
 • Đào Công Quý: con trai của Thìn cung Lã Thị Vy

Thạch Hà nữ phái:

 • Khúc Xuân Hiên*: cố chưởng môn Thạch Hà phái, sư phụ của Đỗ Xuân Hương.
 • Đỗ Xuân Hương (Đỗ Thị Thanh Hương): chưởng môn, cháu gái Đỗ Thích.
 • Giáp Đại Nương
 • Ất Nhị Nương
 • Bính Tam Nương: thần châm nữ hiệp.
 • Đinh Tứ Nương: sư phụ của Đào Xuân Lan.
 • Mậu Ngũ Nương
 • Kỷ Lục Nương (Nguyễn Tiết): sư phụ của Như Như.
 • Canh Thất Nương
 • Tân Bát Nương
 • Nhâm Cửu Nương
 • Quý Thập Nương

Trần gia bang:

 • Trần Linh: bang chủ, cháu nội Trần Lãm.
 • Đỗ Hòa: gian tế ở Khau Phạ.
 • Tiểu Hoa: gian tế ở Khau Phạ.

Nhà họ Phạm ở Bạch Đằng:

 • Phạm Nhân Hào: dược sư.
 • Phạm Nhân Kiệt: Ngọc Diện Thần Y, con trai của Phạm Nhân Hào.
 • Đàm Nương: vợ của Nhân Kiệt, mẹ của Hoàng Mai.
 • Phạm Hoàng Mai (Mai cô):  con gái của Thần y Phạm Nhân Kiệt và Đàm Nương.

Sơn Tây võ phái:

 • Phùng Cầm
 • Phùng Họa: sư phụ của Lý Khánh Văn
 • Phùng Tửu: sư phụ của Nhật Lão

Tản Viên sơn phái:

 • Phượng Hoàng
 • Bạch Tượng
 • Hùng Xà
 • Mãnh Hổ

Hải Đông phái:

 • Hồ Hoàng Long: sư phụ của Ngọc Minh vương tử
 • Viên Thanh Long
 • Lâm Tử Long: cha của Lâm Trí Anh
 • Triệu Bạch Long
 • Lã Hắc Long: Thìn cung Lã Thị Vy của Linh Cung.
 • Lâm Trí Anh: con trai của Lâm Tử Long.

Tộc Khau Phạ:

 • Hà Thanh Lâm: tù trưởng.
 • Hà Thanh Bình: trưởng quan lang của Hà Thanh Lâm, con trai của Thần Nữ.
 • Ý Thị: thiếp của Hà Thanh Lâm, mẹ của Ý Phương.
 • Hà Thanh Sơn: tù trưởng kế nhiệm, con trai của Ý Thị, em ruột của Hà Ý Phương.
 • Thần Nữ núi Khau Phạ: chính thất của tù trưởng Hà Thanh Lâm, mẹ đẻ Hà Thanh Bình.
 • Lường A Chân: thị nữ thân cận của Ý Thị.
 • Chiêu Sương: tiểu thần nữ ở núi Khau Phạ.

Hồi kết và ngoại truyện:

 • Ngô Ngọc Sương
 • Ngô Chiêu
 • Lê Thị Vân Đào

Các nhân vật khác:

 • Triệu Nhã Đằng*: hậu duệ Triệu Quang Phục.
 • Đào Khánh*: anh trai Đào Khanh.
 • Đỗ Thích*: nội quan dưới triều Đinh Tiên Hoàng, bị ghép tội ám sát cha con Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn.
 • Nguyễn Bặc*: Định quốc công dưới triều Đinh Tiên Hoàng, bị Lê Đại Hành ghép tội phản nghịch.
 • Công Chúa Phất Kim*: con gái của Đinh Tiên Hoàng.

Ghi chú:

(*) các nhân vật mất trước khi phần chính chuyện bắt đầu.

Tất cả các nhân vật ở trên, dù có tên giống với nhân vật có thật trong lịch sử, hoặc được lấy hình mẫu từ nhân vật có thật, hoặc có quan hệ huyết thống với nhân vật có thật, đều được hư cấu trong phần lớn các tình tiết trong truyện. Những chi tiết dựa trên sự kiện có thật sẽ được chú thích cụ thể ở từng chương.

Tổng cộng 86 nhân vật, nếu độc giả đếm lại và thấy dư vài người so với con số 86 thì có nghĩa là có nhân vật được giới thiệu 2 lần để bảo toàn mạch truyện.

2 thoughts on “Danh sách nhân vật trong Lục Thập Hoa Giáp Truyện

 1. Mộc Hân ơi,

  Đối chiếu thông tin về sư phụ của Lý Khánh Văn trong 2 nhóm nhân vật thuộc nhóm Sơn Tây Võ phái & Phật Tử nhé.

  MH cân nhắc xem có liệt kê Phan Diễm Sơn Tản Viên Sơn phái Chưởng môn vào không.

  Mến,

  Cécile

  1. Cảm ơn bạn nha, mình sẽ sửa lại cho khớp. 🙂
   Cái danh sách này mình cố gắng rút gọn hết mức, chỉ liệt kê những nhân vật có ảnh hưởng đến mạch truyện thôi, cho nên không để Phan Diễm Sơn vào. 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s